Information om Brasan

Informationsbladet Brasan utkommer med 4 ordinarie nummer per år.
Upplagan är c:a 1370 exemplar. Tidningen distribueras gratis till hushåll i Braås samhälle med omgivande landsbygd inom Växjö kommun.

Utgivningsdatum                  ”Stoppdatum”

2023-05-09                                 2023-05-02

2023-08-21                                 2023-08-15

2023-11-20                                 2023-11-13

2024-02-12                                 2024-02-05

2024-05-13                                 2024-05-07

Brasan finns också att läsa i PDF-format
Det innebär att ni kan läsa bladet i sin helhet här och med samma innehåll som den tryckta versionen. För detta behövs gratisprogrammet Acrobat Reader som vid behov kan hämtas på nätet och installeras.

Annonspriser:

  • 1/2-sida 800 kr
  • 1/3-sida 600 kr
  • 1/4-sida 500 kr
  • 1/6-sida 300 kr
  • mindre än 1/6-sida 200 kr.

Annonsmaterial införs i mån av plats i den ordning som bokning sker.

Du kan få hjälp att skapa eller redigera en annons.
Ny annons: 300 kronor
Redigera annons: 100 kronor

Bidrag med information om Braås eller annonser kan skickas per E-post till Brasan

Kontaktperson Brasan
Erik Varde
Tel: 0703-97 20 14

Kommentarer inaktiverade.

  • Dela