Information om Brasan

Informationsbladet Brasan utkommer med sju ordinarie nummer per år.
Upplagan är c:a 1370 exemplar. Tidningen distribueras gratis till hushåll i Braås samhälle och omgivande landsbygd inom Växjö kommun.
Manusstoppdatum och utgivningsdatum
M 29/6 – U 4/7
M 10/8 – U 15/8
M 14/9 – U 19/9
M 16/11 – U 21/11

Brasan finns också att läsa i PDF-format
Det innebär att ni kan läsa bladet i sin helhet här och med samma innehåll som den tryckta versionen. För detta behövs gratisprogrammet Acrobat Reader som vid behov kan hämtas på nätet och installeras.

Annonspriser:

  • 1/2-sida 800 kr
  • 1/3-sida 600 kr
  • 1/4-sida 500 kr
  • 1/6-sida 300 kr
  • mindre än 1/6-sida 200 kr.

Annonsmaterial införs i mån av plats i den ordning som bokning sker.

Bidrag med information om Braås eller annonser kan skickas per E-post till Brasan

Kommentarer är stängda