Information om Brasan

Informationsbladet Brasan utkommer med sex ordinarie nummer per år.
Upplagan är c:a 1370 exemplar. Tidningen distribueras gratis till hushåll i Braås samhälle och omgivande landsbygd inom Växjö kommun.

Manusstoppdatum och utgivningsdatum

11 JAN / 16 JAN
1 MAR / 6 MAR
9 MAJ / 15 MAJ
21 JUN / 26 JUN
9 AUG / 14 AUG
1 NOV & 6 NOV

Brasan finns också att läsa i PDF-format
Det innebär att ni kan läsa bladet i sin helhet här och med samma innehåll som den tryckta versionen. För detta behövs gratisprogrammet Acrobat Reader som vid behov kan hämtas på nätet och installeras.

Annonspriser:

  • 1/2-sida 800 kr
  • 1/3-sida 600 kr
  • 1/4-sida 500 kr
  • 1/6-sida 300 kr
  • mindre än 1/6-sida 200 kr.

Annonsmaterial införs i mån av plats i den ordning som bokning sker.

Du har få hjälp att skapa eller redigera en annons.
Ny annons: 300 kronor
Redigera annons: 100 kronor

Bidrag med information om Braås eller annonser kan skickas per E-post till Brasan

Kontaktperson Brasan
Erik Varde
Tel: 0703-97 20 14

Kommentarer är stängda