Välkommen till Braås Samhällsförening

2018-01-24

Välkommen till årsmöte!

Onsdagen den 21 mars kl 19.00 i Braåsgården

Motioner ska vara föreningen tillhanda senast 14 mars
Ordförande Eva Johansson, ordf. Kultur- fritidsnämnden.
Gästtalare: Mats Carlsson, ordf. Stiftelsen Braåsgården / Braåsgårdens framtid
Välkomna!

 

2017-11-16

Tomter i Braås, Västra stranden
Efter ett antal års diskussioner med Växjö Kommun fick vi ett positivt besked den 15:e november.
Projektering och planarbete kommer att ske under 2018. I Tekniska Förvaltningens budget för 2019 kommer kostnaden för byggnation av vägar, va ,el och fiber att finnas med. En del detaljfrågor finns kvar att reda ut i samarbetet mellan Samhällsföreningen och kommunen. Under 2019 kommer tomterna ut till försäljning, tidpunkten är i nuläget svår att bedöma.

För att få erbjudande att köpa en tomt som ägs av kommunen MÅSTE köparen vara med i kommunens tomtkö. Den som har flest tidspoäng får ett erbjudande först. Vi kommer via Brasan att informera om vad som händer.

Har du ytterligare frågor kan du kontakta Tommy Ingelskog.
tommy.ingelskog@telia.com
070-699 06 62

Kommentarer är stängda