Augusti 2014

Augusti 2014

Augusti 2014

Augusti 2014

Braås badplats

Augusti 2014

Gamla stenbron vid kanalen från Drettingesjön

Augusti 2014

Ny husbåt vid Ångbåtsbryggan

Augusti 2014

Järnvägsmonumentet

Augusti 2014

Strandpromenaden vid järnvägsstationen

Augusti 2014

Augusti 2014

Idrottshallbygget har legat nere under semestern

Augusti 2014

Våffelcafé i hembygdsparken

Augusti 2014

Ordförande Nils Ragnar Samuelsson serverar våfflor

Augusti 2014

Ångbåtsbryggan

Augusti 2014

Kryddgården i hembygdsparken

Augusti 2014

Augusti 2014

Längst in i viken vid gamla Böksholmsvägen

Senaste nytt från Samhällsföreningen och Samrådsgruppen

Hösten börjar närma sig och det innebär att arbetet i både Samhällsföreningen och i Samrådsgruppen har startat. Samhällsföreningens arbete präglas just nu av att arrangera Braåsfestivalen. Många extra möten har det blivit och vi har många fantastiska medarbetare inom styrelsen och utanför, ett jättetack till er alla. Samrådsgruppen har också haft sitt första möte. Vi hade besök av Per Sandberg, förvaltningschef på Arbete/Välfärd. Han var inbjuden för att ge sin bild av integrationsarbetet i Braås. Enligt honom behöver samtliga kommunala förvaltningar delta i att organisera arbetet med invandring i kommunen. Allt ifrån att få en jämnare fördelning i kommunen till att öka de kommunala resurserna i de tätorter som tagit emot flest, Braås och Lammhult. Tydligt blev att kommunen måste ta ett större ansvar och inte lasta över det på föreningslivet. Per tog med sig tre frågor från vårt möte - satsning i Braås genom mer resurser - arbeta fram en handlingsplan för integration i Braås - definiera vad ett servicekontor är ( service till alla Braåsbor ??)

Frågan om villabebyggelse på Västra Stranden ligger på Tekniska nämnden, som arbetar med att ta kontakt med intresserade husfabrikanter.

Cykelleden på Smalspåret ligger också på Tekniska nämndens bord. Röjning av Smalspåret är inte den stora frågan, utan det är underhållskostnaderna man funderar över.

Nu har det röstats fram ett namn på nya idrottshallen, så röstningen är avslutad. Det förslag som fått flest röster presenteras under pompa och ståt på Braåsfestivalen.

Slutligen kan rapporteras att Campingen har hittills omsatt ca 110 000:-. Ca 40 gästnätter har vi fått neka p g a att det varit fullbokat, detta innebär att det planeras att bygga ytterligare en stuga till nästa säsong. Vi behöver också diskutera med kommunen angående anslutning till kommunalt vatten och avlopp, då gästantalet börjar bli så stort att den befintliga tanken inte räcker till. När detta är avklarat hoppas vi åter igen att någon är intresserad av att driva vår uppskattade lilla campingplats och utveckla Mötesplats Örken.