Utveckling

Senaste nytt från kommunledningen.

På vårt senaste möte låg fokus på skola och lokalförsörjning.
Vi kan konstatera att vi har problem med lokalbrist och slitna skolor i samtliga kommundelscentra.
När det gäller Braås har beslut tagits om att bygga ny förskola mellan Ängslyckan och skolan, som kommer att ha 10 avdelningar. Förskolan på Sjöbrogsvägen beräknas vara inflyttningsklar under vårterminen 2018. Beträffande skolan har man beslutet att genomföra, som de sa en ”lättrenovering” vilket innebär en översyn och uppfräschning. Braås skola ligger med i planering för nybyggnation, som det ser ut idag blir det inte vår tur inom de närmaste åren.Växjö Kommun kommer att i två etapper ta tillbaka Migrationsverkets lägenheter på Movägen. Dessa lägenheter kommer att renoveras och inordnas i den vanliga bostadskön. Undantag görs dock för ex. barnfamiljer som fått uppehållstillstånd.

Slutligen diskuterade vi våra möjligheter till att påbörja byggnationen på Västra Stranden. Under hösten skall kommunen ta fram ett förslag på hur detta skall gå till och hur förutsättningarna ser ut för den enskilde villaägaren. ÄNTLIGEN, har processen startat, vårt mål är att komma igång med försäljning av tomter hösten 2018. Tommy Ingelskog håller fortfarande i detta projekt. Alla ni som är intresserade, tappa inte intresset, vi jobbar för fullt…….

/Ingela Blad, ordf.

 

Ansvarig: Tommy Ingelskog
Sektionen ansvarar för
– Utveckling av samhället i stort, byggnation, trafik m m
– Campingen

Tommy Ingelskog

No Photo Available
V.Ordförande Mobil: 0706-990662

Stellan Andersson

No Photo Available
V.Ordförande Mobil: 0705-301451

Ingela Blad

No Photo Available
Ordförande Mobil: 0703-680450

Kommentarer är stängda